Podjetje SINET d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993 ter že vrsto let na trgu uspešno nastopamo kot samostojno podjetje. Vse od ustanovitve smo usmerjeni v družbeno odgovorno delovanje, in sicer tako da dvigujemo zaposlenost invalidov kot ene najbolj ranljivih družbenih skupin. Zaposlujemo več kot 50% delavcev s statusom invalida in imamo status invalidskega podjetja, na kar smo še posebej ponosni. Kot invalidsko podjetje že vrsto let dokazujemo, da je kvaliteta proizvodov in opravljenih storitev prvenstveno rezultat zadovoljnih in motiviranih sodelavcev, ter da je marsikatera zdravstvena težava in omejitev uspešno premostljiva z ustreznim individualnim pristopom ter zagotavljanjem varnosti in sprejetosti zaposlenih v delovno okolje.

V letih našega poslovanja smo se uspešno prilagajali potrebam trga in spremembam zakonodaje, skladno s čimer smo korak za korakom širili naše dejavnosti ter prepoznavnost na slovenskem, vse bolj pa tudi na tujih trgih. Podjetje SINET d.o.o. je tako danes notranje organizirano v petih profitnih centrih, ki so z vidika ponudbe proizvodov in storitev medsebojno ločene enote, z vidika podjetja kot celote pa zagotavljajo širok nabor produktov in storitev, ki jih celostno lahko ponudimo našim poslovnim partnerjem.

S trenutno 140 zaposlenimi v podjetju si bomo še naprej prizadevali ohranjati status invalidskega podjetja in z uspešnim prilagajanjem trgu zagotavljati našim partnerjem visoko kvalitetne proizvode in storitve.


POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje družba SINET d.o.o. kot upravljavec.

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih podjetje SINET d.o.o. dobi od vas, kadar obiščete in uporabite spletno stran podjetja SINET d.o.o. ali jih podjetju SINET d.o.o. posredujete na drug način.

V podjetju SINET d.o.o. spoštujemo vaše osebne podatke in vašo zasebnost, zato skrbimo za ustrezno zaščito vaših osebnih podatkov, ki je skladna z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Ta politika varstva osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. Z uporabo spletne strani podjetja SINET d.o.o. po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Podatki o upravljavcu:
Firma: SINET d.o.o.
Naslov: Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik
Matična številka: 5763169000
Telefon: 03 56 54 021
E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Ime in Priimek/firma: Barbara Binder
Kontaktni telefon: 03 56 54 076
Kontaktni e-poštni naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obdelava osebnih podatkov v Sinet d.o.o.
V podjetju Sinet d.o.o. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo, uporabljamo, vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si