Podjetje SINET d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993 ter že vrsto let na trgu uspešno nastopamo kot samostojno podjetje. Vse od ustanovitve smo usmerjeni v družbeno odgovorno delovanje, in sicer tako da dvigujemo zaposlenost invalidov kot ene najbolj ranljivih družbenih skupin. Zaposlujemo več kot 50% delavcev s statusom invalida in imamo status invalidskega podjetja, na kar smo še posebej ponosni. Kot invalidsko podjetje že vrsto let dokazujemo, da je kvaliteta proizvodov in opravljenih storitev prvenstveno rezultat zadovoljnih in motiviranih sodelavcev, ter da je marsikatera zdravstvena težava in omejitev uspešno premostljiva z ustreznim individualnim pristopom ter zagotavljanjem varnosti in sprejetosti zaposlenih v delovno okolje.

V letih našega poslovanja smo se uspešno prilagajali potrebam trga in spremembam zakonodaje, skladno s čimer smo korak za korakom širili naše dejavnosti ter prepoznavnost na slovenskem, vse bolj pa tudi na tujih trgih. Podjetje SINET d.o.o. je tako danes notranje organizirano v pet profitnih centrov, ki so z vidika ponudbe proizvodov in storitev medsebojno ločene enote, z vidika podjetja kot celote pa zagotavljajo širok nabor produktov in storitev, ki jih celostno lahko ponudimo našim poslovnim partnerjem.

S trenutno 135 zaposlenimi v podjetju si bomo še naprej prizadevali, da z ohranjanjem statusa invalidskega podjetja in integracijo invalidov v delovno okolje vračamo družbi, ter da z uspešnim prilagajanjem trgu še naprej zagotavljamo visoko kvalitetne proizvode in storitve za vse naše poslovne partnerje.

 

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si