»Politika kakovosti je ključni del poslovne politike podjetja, ki v okviru dolgoročne strategije razvoja dejavnosti zagotavlja uspešno uresničevanje naše vizije, tj. rast podjetja z vračanjem družbi. Politika kakovosti zato temelji na treh načelih, ki so med seboj neločljivo povezani: dolgoročno zadovoljstvo naših odjemalcev, skrb za okolje in zagotavljanje spodbudnega delovnega okolja, ki omogoča zadovoljstvo in strokovno rast zaposlenih.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih načel je vodstvo podjetja zavezano k stalnemu vrednotenju obstoječe politike kakovosti ter njenemu stalnemu prilagajanju potrebam na trgu in doseženim ciljem. Skladno z navedenim je politika kakovosti v podjetju SINET d.o.o. osnovana na letnih ciljih celotnega podjetja ter na letnih ciljih posameznih profitnih centrov v okviru vsakoletnega Poslovnega načrta podjetja.

Kakovost naših storitev dokazujejo tudi Akreditacijska listina LP-080, za preizkuševalni laboratorij PC ekologija, glede na zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005 ter pridobljen certifikat ISO 9001:2015 za storitve s področja tehničnega in fizičnega varovanja, varstva pri delu, ekologije, tiskarstva in proizvodnje sveč.

View the embedded image gallery online at:
http://sinet.si/o-podjetju/kakovost#sigProIdfc8dbb5efb

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si