V mesecu juniju 2020 smo uspešno opravili presojo skladnosti našega Varnostno Nadzornega Centra s standardom EN 50518, kar v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št.17/11) določa Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št.42/12). Glede na dejstvo, da je v novembru 2019 stopil v veljavo prenovljen standard EN 50518:2019, smo v podjetju sprejeli odločitev, da certificiranje opravimo po tem najnovejšem standardu.

Certificiranje je bilo opravljeno s strani nemške certifikacijske hiše TÜV SÜD Product Service GmbH, saj v Sloveniji ni akreditiranega organa, ki bi izvajal presoje standardov te serije. Tako smo po dveh nivojsko izvedenih presojah, ločeni presoji delovanja nadomestnega VNC-ja, katerega nam zagotavlja podjetje Prosignal d.o.o. iz Celja, ki je prav tako certificirano po najnovejšem standardu, in vseh ostalih spremljajočih administrativnih postopkih, dne 23.7.2020 pridobili certifikat, s katerim izkazujemo, da storitve varnostno nadzornega centra izvajamo v skladu z najnovejšimi zahtevami standarda SIST EN 50518:2019.

Pridobitev certifikata je dokaz naše zaveze pogodbenim strankam, da se bomo vseskozi trudili naše storitve izvajati v skladu z vsemi zakoni, kodeksi in predpisanimi standardi s področja varovanja premoženja. Sam certifikat pa je tudi jasna potrditev osnovnega vodila našega podjetja, ki se odraža skozi slogan »Ko partner pomeni več«.

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si