V mesecu juniju 2020 smo uspešno opravili presojo skladnosti našega Varnostno Nadzornega Centra s standardom EN 50518, kar v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št.17/11) določa Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št.42/12). Glede na dejstvo, da je v novembru 2019 stopil v veljavo prenovljen standard EN 50518:2019, smo v podjetju sprejeli odločitev, da certificiranje opravimo po tem najnovejšem standardu.

Certificiranje je bilo opravljeno s strani nemške certifikacijske hiše TÜV SÜD Product Service GmbH, saj v Sloveniji ni akreditiranega organa, ki bi izvajal presoje standardov te serije. Tako smo po dveh nivojsko izvedenih presojah, ločeni presoji delovanja nadomestnega VNC-ja, katerega nam zagotavlja podjetje Prosignal d.o.o. iz Celja, ki je prav tako certificirano po najnovejšem standardu, in vseh ostalih spremljajočih administrativnih postopkih, dne 23.7.2020 pridobili certifikat, s katerim izkazujemo, da storitve varnostno nadzornega centra izvajamo v skladu z najnovejšimi zahtevami standarda SIST EN 50518:2019.

Pridobitev certifikata je dokaz naše zaveze pogodbenim strankam, da se bomo vseskozi trudili naše storitve izvajati v skladu z vsemi zakoni, kodeksi in predpisanimi standardi s področja varovanja premoženja. Sam certifikat pa je tudi jasna potrditev osnovnega vodila našega podjetja, ki se odraža skozi slogan »Ko partner pomeni več«.

Podjetje SINET d.o.o. je na podlagi uspešne prijave v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 v mesecu aprilu 2018 prejelo sklep o ugoditvi vloge za prejem sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer za sofinanciranje operacije optimizacije poslovnih procesov in pametnih tehnologij v delovne procese podjetja SINET d.o.o..
Ob pomoči finančne podpore Evropske unije bo navedena operacija pomemben korak v smeri prehoda podjetja SINET d.o.o v (S)Industrijo, saj predstavlja pomemben korak na področju inovacij in možne rasti. Z razrešitvijo ključnih ozkih grl v poslovnih procesih bo izvedba operacije sprostila kapacitete v okviru poslovnih procesov, ki jih zaradi časovno zahtevnih ročnih administrativnih del do sedaj ni bilo možno izkoristiti. Operacija bo na daljši rok prav tako zagotovila priložnosti za nove poslovne modele ter omogočila, da bistveno večji del prihodkov prihaja iz opravljanja storitev z višjo dodano vrednostjo.
Izvedba operacije bo bistveno pripomogla k optimizaciji obstoječih kapacitet, še boljši odzivnosti na potrebe naših strank, povečanju produktivnosti, ter s tem konkurenčnega položaja podjetja SINET d.o.o. na trgu.

     EKP SLO slogan

unnamed 1

unnamed

Našo dejavnost smo pred leti obogatili tudi z detektivskimi storitvami, ki jih za naše stranke opravljata naša licencirana detektiva.

V mesecu maju 2014 je bil v reviji Slovenia Times za Business & Investment Slovenia 2014 objavljen članek o podjetju SINET d.o.o.

Sinet - growing by giving back to society

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si