SISTEM INVALIDSKIH KVOT IN ZAKONSKE OBVEZNOSTI DELODAJALCEV

Zaposlovanje invalidov ureja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in Uredba o določitvi kvot za zaposlovanje invalidov (Uredba). Sistem invalidski kvot zavezuje delodajalce, da od skupnega števila zaposlenih delavcev zaposlujejo določen odstotek invalidov, ki je predpisan z Uredbo. Na podlagi te Uredbe je zavezanec za izpolnjevanje invalidskih kvot vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 delavcev. Kvota (% zaposlenih invalidov) je v Uredbi določena različno po posameznih dejavnostih in je od 2 do 6 odstotkov.

Delodajalec lahko svoje obveznosti glede invalidske kvote izpolni tako, da:

  • Ima zaposleno predpisano število invalidov.
  • Plača prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v Sklad RS.
  • Podpiše Pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Sinet d.o.o. kot nadomestno izpolnitev invalidskih kvot.

S podpisom Pogodbe si vaše podjetje lahko zagotovi naše storitve ali produkte, ki jih nujno potrebujete za svoje poslovanje, obenem pa se izognete plačevanju obveznih prispevkov v Sklad RS.

V primeru podpisa Pogodbe vam nudimo vso strokovno in tehnično pomoč, dokumentacijo, preko vzpostavitve spletnega portala pa vam omogočimo tudi pregledno spremljanje vašega stanja dosežene realizacije in vseh drugih podatkov, ki jih potrebujete za nadomestno izpolnitev invalidskih kvot.

KONTAKT

Splošna vprašanja
Barbara Binder
(03) 56 54 076
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Oddaja vlog na Sklad in mesečna poročanja
Rosita Potočnik
(03) 56 54 074
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si