Varnostno nadzorni center

VNC SINET (24/7)
(03) 56 54 000, (03) 56 46 390
(03) 56 54 044
041 799 017, 040 423 823
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NADOMESTNI VNC (24/7)
Kersnikova ulica 17a, 3000 Celje
 
(03) 42 57 500
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vodja VNC
Urban Špilar
(03) 56 46 390
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
031 375 653

Varnostno nadzorni center (VNC) našega podjetja je eden najsodobnejših centrov v Sloveniji, saj je certificiran v skladu z zahtevami standarda SIST EN 50518:2019. Certificiranje je bilo dne 23.7.2020 opravljeno s strani nemške certifikacijske hiše TÜV SUD Product Service GmbH.  Storitve nadomestnega VNC-ja, tako imenovani back up, nam pogodbeno zagotavlja partnersko podjetje PROSIGNAL d.o.o. iz Celja, ki ima svoj VNC prav tako certificiran po zahtevah omenjenega standarda.

VNC je namenjen za sprejem, obdelavo in posredovanje alarmnih informacij iz tehnično varovanih objektov. Poleg osnovnega sprejema alarmnih signalov kot so vlom, rop, požar, okvara, sabotaža, lahko sprejema in obdeluje tudi vse vrste socialnih alarmov (klic v sili) in tehničnih alarmov (izlitje vode, prisotnost različnih plinov, nenaden dvig ali padec temperature, alarmi iz dvigal). S priklopom alarmnega sistema na VNC Sinet imate zagotovljen stalni nadzor nad delovanjem vašega varnostnega sistema. O morebitni napaki na sistemu dobite takojšnjo informacijo s strani operaterjev VNC. Prav tako imate možnost vpogleda v arhiv podatkov vašega objekta, saj se vsi podatki ki prihajajo iz objekta v VNC ustrezno obdelajo in arhivirajo in se vam dnevno, tedensko ali mesečno v obliki poročil pošiljajo na vaš naslov.

Iz VNC-ja se izvaja stalni video nadzor varovanih objektov in območij v realnem času. V primeru izrednih dogodkov se obvešča odgovorne osebe naročnika varovanja oziroma organizira ustrezno ukrepanje pristojnih služb (policija, gasilci, reševalci, varnostniki).

Intervencija
V primeru sprejema alarmnega signala vam je zagotovljena takojšnjo intervencija varnostnikov, saj je v sklopu VNC-ja organizirana stalna 24 urna intervencijska služba. V primeru izrednih dogodkov, kot so vlomi, ropi, požari ali drugi izredni dogodki, varnostniki na varovanem objektu intervenirajo v okviru svojih zakonskih pristojnosti.

Prevoz denarja in vrednostnih pošiljk
S posebnimi prirejenimi in opremljenimi vozili vam zagotavljamo varen prevoz gotovine in drugih vrednostnih pošiljk. Izvajamo vsakodnevne odvode dnevnih izkupičkov vašega gotovinskega poslovanja do dnevno-nočnega bančnega trezorja, s čemer se izognete nepotrebnemu izpostavljanju vaših zaposlenih, storitev pa imate obenem opravljeno kakovostno in varno.

Tehnično varovanje

Vodja tehničnega varovanja
Suad Zukanovič
(03) 56 54 021
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
040 639 918

Tehnično varovanje zaupajte strokovnjakom s potrebnimi licencami in dolgoletnimi izkušnjami. Poleg posebej usposobljenih in izkušenih varnostnih tehnikov, je naša glavna prednost lastna 24 urna servisna služba, ki vam vam zagotavlja hitro odpravo napak, zato ste z nami brez skrbi, da vam vgrajeni sistemi ne bi delovali. Sisteme vam tudi redno vzdržujemo in po potrebi posodabljamo, priključimo jih na naš VNC, jih nadziramo na daljavo ter po pogodbi izvajamo intervencijsko varovanje. 

Vsi sistemi ki jih vgrajujemo, so produkti najboljših svetovnih in domačih proizvajalcev tehničnega varovanja. Za vaše potrebe vam:

  • vgradimo sisteme za odkrivanje in javljanje vlomov in ropov,
  • vgradimo sisteme za odkrivanje in javljanje požarov,
  • vzpostavim sisteme video nadzora (CCTV) in video nadzora na daljavo,
  • vgradimo sisteme za omejevanje in preprečevanje dostopa na varovanem območju (pristopna kontrola),
  • dobavimo in inštaliramo sisteme registracije delovnega časa,
  • zagotovimo vso potrebno projektno dokumentacijo in potrdila o brezhibnem delovanju.

Pred izvedbo temeljito preučimo varnostno situacijo, se z vami pogovorimo in vam glede na ugotovljeno varnostno problematiko, oceno ogroženosti in vaše specifične potrebe predlagamo in izvedemo tehnično varovanje po vaši meri.

Fizično varovanje

Vodja fizičnega varovanja
Dejan Pižmoht
(03) 56 54 029
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070 643 498

Fizično varovanje
Fizično varovanje izvajamo kot stalno 24 urno ali občasno službo. Za varovani objekt, oziroma varovano območje v sodelovanju z naročnikom varovanja izdelamo potrebne načrte varovanja in določimo varnostni režim. Varnostniki s svojimi aktivnostmi na podlagi zakonsko določenih ukrepov in dolžnosti, na varovanem območju dogovorjeni varnostni režim vzdržujejo.

Varnostno receptorska služba
Varnostno receptorsko službo vam zagotavljamo skladno z vašimi željami in potrebami. Receptorji predstavljajo prvi stik vašega poslovnega partnerja ali obiskovalca z vašim podjetjem in so ogledalo podjetja, zato morajo biti še posebej urejeni in uglajeni. Obiskovalce oziroma poslovne parterje ob prihodu ustrezno informirajo in usmerjajo, ob tem pa vodijo tudi vse potrebne evidence, lahko upravljajo s telefonsko centralo, prevzemajo pošto in podobno.

Obhodno varovanje
Obhodno varovanje vam zagotovimo glede na vaše potrebe in želje oziroma glede na varnostno situacijo na varovanem območju ali objektu. Za vas lahko izvajamo redne preventivne ali izredne varnostne obhode, pri katerih naši varnostniki preverjajo trenutno stanje objekta v smislu odstopanja od normalne situacije oziroma stanja objekta pri predhodnem obhodu.

Varovanje javnih zbiranj
Zagotovimo vam varovanje javnih zbiranj, kar pomeni zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih prireditvah s pomočjo varnostnikov oziroma s tehničnimi sredstvi in mehanskimi napravami za varovanje, v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja. Prireditelju pomagamo pri organizaciji, s tem da pripravimo potrebne načrte varovanja, v katerem se opredelijo vsi varnostni ukrepi za zagotovitev varnosti na prireditvi.

Licence in pooblastila

Vodja profitnega centra
Zavrašek Igor
Igor Zavrašek
(03) 56 54 024
igor.zavrasek@sinet.si
041 518 968
Kontakt in informacije
 
(03) 56 54 021
info@sinet.si
031 375 659
 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si