Poleg širokega nabora del in nalog, ki jih v okviru redne ponudbe zagotavljamo našim strankam, se s posamezno stranko lahko dogovorimo o zagotavljanju določenih dodatnih del in nalog na podlagi posebnega dogovora s stranko. Takšni dogovori so možni v primeru, da nam izvajanje del in nalog na podlagi povpraševanja omogoča kadrovska zmogljivost, upoštevaje razpoložljivost ustreznega kadra in delovne omejitve posameznih zaposlenih.

Dodatne storitve, ki jih poleg rednih dejavnosti lahko zagotovimo našim strankam na podlagi posebnega dogovora, se štejejo v nadomestno izpolnitev invalidskih kvot, upoštevaje priznani strošek dela posamezne storitve.

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si